Kubismus

Kubismus

File Name: 23b1cee90

Size: 41231 KB

Last Upload: 05, May 2019

Download Now Read Free

kubismus je avantgardn umleck hnut pelomu 19 a 20stolet kter pojm vtvarn umn revolunm zpsobem princip kubismu spov v jeho prostorov koncepci dla pedmt nezobrazuje jen z jednoho hlu ale z mnoha hl souasn